collage
zavolaj
phone

Naša spoločnosť, PHONOTEX s.r.o., sa v priebehu svojho pôsobenia na slovenskom trhu zaradila medzi najprogresívnejšie spoločnosti podnikajúce v oblasti telekomunikačných ( telefonických a sms ) služieb s pridanou hodnotou resp. na zvýšenej tarife. Stratégiou našej spoločnosti je prinášať svojim partnerom služby, ktoré obohatia alebo zinteraktívnia ich reklamu, zlepšia či zjednodušia komunikáciu s ich zákazníkom. Naším cieľom je adaptovať možnosti telefonickej a sms technológie vždy na individuálne požiadavky partnera tak, aby sa výsledok našej spolupráce odzrkadlil na zefektívnení dotknutých činností partnera pri plnej spokojnosti jeho zákazníka a na rentabilizácii nákladov s tým spojených.